top of page

Uitbreiding keuken, Huizen

Kleine ingreep groot plezier

 

"Het vergroten van de bestaande eetkeuken met 3m2 heeft een ruimtelijke vergroting opgeleverd van minstens het dubbele" zou stellig kunnnen worden geconcludeerd na de verbouwing. Met een door Natural-Living gemaakt 3d model, waarin een daglichtsimualtie is opgenomen, werd de opdrachtgever zich bewust van deze impact en ging over tot realisatie.

 

Wat zijn bij u de kleine ingrepen die grote gevolgen zullen hebben op uw leefgenot? Laat Natural-Living u adviseren en neem contact op.

bottom of page